O mnie

Nazywam się Marlena Wiśniewska.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień (certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia) oraz absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, również pedagogiem.

Z osobami uzależnionymi, ich bliskimi, rodzicami, dziećmi i młodzieżą, a także z uwikłanymi w sytuację przemocy w rodzinie pracuję od 13 lat. Pracowałam m.in. w trzech Ośrodkach Stowarzyszenia MONAR (w tym dla uzależnionej młodzieży), dwóch Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych, Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszeniu Lepsze Dziś i Caritas DWP, Domu Dziecka i Szkole Podstawowej. Prowadziłam terapię indywidualną oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych, wspóuzależnionych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc, a także dla dzieci i młodzieży.