Home

Miejsce Spotkania

Gabinet Psychoterapii

Alkohol

terapia uzależnień od alkoholu

Narkotyki

terapia uzależnień od narkotyków

Hazard

terapia uzależnień behawioralnych

PRZEMOC

wsparcie dla osób doświadczających przemocy, pomoc dla osób stosujących przemoc

Leki

terapia uzależnień w lekomanii

ZAKUPOHOLIZM

terapia uzależnień behawioralnych

INTERNET

terapia uzależnień od telefonu, internetu

pomoc pedagogiczna

wsparcie dla rodziców, profilaktyka, konsultacje wychowawcze

WSPÓŁUZALEŻNIENIE, DDA

wsparcie dla osób bliskich, które teraz lub w przeszłości żyły w rodzinie dotkniętej uzależnieniem

POP

program ograniczania picia

KOMU POMAGAMY

osobom uzależnionym - alkohol, narkotyki, hazard, internet, leki

osobom nadużywającym, korzystającym ze środków ryzykownie

młodzieży uzależnionej, zagrożonej uzależnieniem,

rodzicom potrzebującym wsparcia lub porady wychowawczej

bliskim osób uzależnionych (współuzależnieni, DDA)

osobom doświadczającym przemocy

osobom, którym zdarza się w relacjach stosować przemoc i chciałyby to zmienić

osobom doświadczającym innych trudności, które nie wiedzą gdzie szukać dla siebie pomocy