Oferta

 • konsultacje indywidualne
 • terapia indywidualna – krótko i długoterminowa
 • terapia grupowa
 • interwencja kryzysowa
 • konsultacje dla rodziców
 • konsultacje dla par

 • osoby uzależnione – alkohol, narkotyki, hazard, internet, leki
 • osoby nadużywające, korzystające ze środków ryzykownie
 • młodzież uzależniona, zagrożona uzależnieniem,
 • rodzice potrzebujący wsparcia lub porady wychowawczej
 • bliscy osób uzależnionych (współuzależnieni, DDA)
 • osoby doświadczające przemocy
 • osoby którym zdarza się w relacjach stosować przemoc i chciałyby to zmienić
 • osoby doświadczające innych trudności, które nie wiedzą gdzie szukać dla siebie pomocy